Modüler Aritmetik (mod) Hesaplama

Bir sayının başka bir sayıya bölümü sonucunda kalan sayıyı bulmak için bölünen ve bölen sayıları aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Modüler Aritmetik Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: a (mod b) işleminde a bölünen, b ise bölendir.
  1. Örn: 17
  2. Örn: 5

Modüler aritmetik nedir?

Bir tamsayının başka bir tamsayıya bölünmesi sonucunda elde edilen kalanı hesaplama işlemidir.

Mod nasıl hesaplanır?

a ve b tam sayılar olmak üzere a (mod b) işlemi yapılırken öncelikle a sayısı b sayısına bölünür ve ardından bölme işlemi sonucunda elde edilen kalan, mod işleminin sonucu olarak yazılır.

Kalan sınıfı nedir?

Bir a tam sayısı 4'e bölündüğünde kalan 0, 1, 2, 3 sayılarından biri olur. Buna göre, tam sayılar kümesi 4 modülüne göre, kalanlar sınıflarına ayrılır.